การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world

#อนาคตที่คาดการณ์ได้ – ความก้าวหน้าวิทยากรและเทคโContinue reading “การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world”