โอกาสทางนวัตกรรมในยุคความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอันต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญปาฐกถา “Innovation Opportunities in Continue reading “โอกาสทางนวัตกรรมในยุคความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอันต่อเนื่อง”