PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศาContinue reading “PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา”

การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ทีม PA Support Continue reading “การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพContinue reading “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ”

การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมฯ PA Support Team (รุ่นที่ 1-2) วันที่ 18 ตุลาคมContinue reading “การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)”