แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ”