แนวทางการให้ข้าราชการครูฯมีและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ

แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “แนวทางการให้ข้าราชการครูฯมีและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ”