8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 วิสัยทัศน์ ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี

9 พ.ค. 2565 – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ นContinue reading “8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 วิสัยทัศน์ ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี”