แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สำหรับส่วนราชการ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นContinue reading “แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สำหรับส่วนราชการ”