เลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะตามเกณฑ์ DPA

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิกContinue reading “เลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะตามเกณฑ์ DPA”