ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อContinue reading “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)

๑.นิยามและที่มา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  อ.กContinue reading “ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)”

จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบ(ในหลักการและให้ปรับหรือแก้ไขรายละเอียด)หลContinue reading “จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”