อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อำนาจหน้าที่และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา Continue reading “อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”