องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

๑.ที่มา (ใหม่) ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา    โดย มาContinue reading “องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา”