สพฐ.ให้นำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และหนังสือสัมมทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีนโยบายให้Continue reading “สพฐ.ให้นำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และหนังสือสัมมทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา”