ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ทีContinue reading “ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน”