ผู้มีอำนาจจะสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้

กรณี ปปช. มีมติชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการฯ. -ผู้Continue reading “ผู้มีอำนาจจะสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้”