การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA

การลงทะเบียนกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบDPA สำนักงาน ก.Continue reading “การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA”