ก.ค.ศ.ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบ DPA อย่างเป็นทางการ พร้อมคำคําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA

วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ หน่Continue reading “ก.ค.ศ.ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบ DPA อย่างเป็นทางการ พร้อมคำคําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA”