ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..” ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของครูฯ

กลายเป็นข้อกังวลใจให้กับครูทั่วประเทศอย่างมาก ว่า “ร่างContinue reading “ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..” ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของครูฯ”

ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ” ลิดรอนครูฯ

ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ&Continue reading “ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ” ลิดรอนครูฯ”

ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตรา

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณContinue reading “ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตรา”

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ได้ผ่านการเห็นชอบของกธก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ความเคลื่อนไหวร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ –Continue reading “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ได้ผ่านการเห็นชอบของกธก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”