มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิContinue reading “มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด”