คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม 11 จังหวัดรวมเป็น 19 จังหวัด

-คณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2565) ได้มีมติประกาศกำหนดจังContinue reading “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม 11 จังหวัดรวมเป็น 19 จังหวัด”