“3 ปรับ” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนยุคใหม่

ในงานเสวนา TDRI Annual Public Virtual Conference 2022 “Continue reading ““3 ปรับ” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนยุคใหม่”