ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม

ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น -เป็นวันเContinue reading “ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม”