ปรับเกณฑ์ลดเวลาการขอขอวิทยฐานะ ว PA สำหรับครูพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือพื้นที่อันตราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่Continue reading “ปรับเกณฑ์ลดเวลาการขอขอวิทยฐานะ ว PA สำหรับครูพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือพื้นที่อันตราย”