ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาสแกนตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรลูกจ้าง สังกัด สContinue reading “ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”