บิล เกตส์ เชื่อว่าโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกที่ดีกว่าทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ใช้เวลาส่วนContinue reading “บิล เกตส์ เชื่อว่าโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกที่ดีกว่าทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์”