คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  #คContinue reading “คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”