คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding

คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐ  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีContinue reading “คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding”