ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันนี้(22 สิงหาคม 2565) การประชุมวุฒิสภาเห็นชอบแก้ไขเContinue reading “ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ”