ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?

และแล้ว เราก็ก้าวมาสู่ปี ค.ศ. 2023 ด้วยกันจนได้ เท่ากับContinue reading “ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?”