การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง”

1.ไม้พะยุงเป็นที่ราชพัสดุ -โรงเรียน (สพฐ.) ส่วนใหญ่ตั้งContinue reading “การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง””