หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 มกราคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ Continue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”