แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA)ไม่เน้นการตรวจเอกสาร

ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือเวียน แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตาContinue reading “แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA)ไม่เน้นการตรวจเอกสาร”