การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

1.หลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯในโรงเรียน – เกContinue reading “การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา””