แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. @สพฐ.มีประกาศสำนักงานคณะกรContinue reading “แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”