ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ไหม?

ใครมีอำนาจนัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  สถานี กContinue reading “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ไหม?”