การประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ PA

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “การประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ PA”