การจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนงาน  PA

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.) ประชุมการจContinue reading “การจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนงาน  PA”