รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินข้อตกลงพัฒนางาน PA

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิContinue reading “รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินข้อตกลงพัฒนางาน PA”