ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้

๑.แหล่งรวมระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหมาย (สำนักงาน ก.ค.ศ.)Continue reading “ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้”