PA_VDO

รวมวีดีโอเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

อื่นๆ เกี่ยวกัน

ห้องเรียนอารมณ์ดี

ห้องเรียนอารมณ์ดี

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_1

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_2

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_3

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA 4

Starfish Talk : เพราะ ว. PA ไม่ใช่ตัวร้าย ถ้าครูทำแบบเข้าใจ