PA_VDO

รวมวีดีโอเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

คลิปย้อนหลังการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>>

 

 

อื่นๆ เกี่ยวกัน

ห้องเรียนอารมณ์ดี

ห้องเรียนอารมณ์ดี

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_1

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_2

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA_3

ร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA 4

Starfish Talk : เพราะ ว. PA ไม่ใช่ตัวร้าย ถ้าครูทำแบบเข้าใจ

เจาะประเด็นทำคลิป และข้อสงสัยในเรื่องวิทยะฐานะใหม่ ว PA

 

 

%d bloggers like this: