หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครูผู้สอน สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนContinue reading “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครูผู้สอน สพป.ยโสธร เขต ๒”

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนContinue reading “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒”

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครูเพื่Continue reading “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สพป.ยโสธร เขต ๒”

หลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพัฒนาการทุกด้านสำหรับเด็กปฐมวัย สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการสร้างนวัตกรรมการศึContinue reading “หลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพัฒนาการทุกด้านสำหรับเด็กปฐมวัย สพป.ยโสธร เขต ๒”