การปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ, เป็นวิทยากรให้คContinue reading “การปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย”

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, วิทยากร วันที่ 1 ธ.คContinue reading “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ข้าราชการและผู้รับบำนาญ อย่าละเลยการใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงมีในราชการ

พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, แสดงความจงรักภักดีต่Continue reading “ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)”

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, การยกย่องเชิดชูเกียรContinue reading “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564”

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิด 2 ช่องทางให้สมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณคืนได้แล้ว

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนContinue reading “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิด 2 ช่องทางให้สมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณคืนได้แล้ว”

“เกษียณให้เกษม” กับเงิน กบข. และสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในเงิน กบข.

ข้อดีและสิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาทำงาน “รับราชการ” ซึ่งนอกเContinue reading ““เกษียณให้เกษม” กับเงิน กบข. และสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในเงิน กบข.”

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ(กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัตContinue reading “ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ(กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน”

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ย้ำอีกครั้งข้าราชการทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ออกมาย้ำอีกครั้ง&nbspContinue reading “ย้ำอีกครั้งข้าราชการทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญ”

ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการโดย ดร.บุญลือ ทองอยู่

ผลงานทางวิชาการ ทำตามนี้ไม่มีตก (ข้อสังเกตจากการตรวจผลงContinue reading “ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการโดย ดร.บุญลือ ทองอยู่”

มาตรวจสอบตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัด สพฐ.

มาสแกนตำแหน่งอัตราบุคลากรลูกจ้าง สังกัด สพฐ. ดูว่ามีมากContinue reading “มาตรวจสอบตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัด สพฐ.”

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ควาContinue reading “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย”