รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่น ว PA เรามContinue reading “รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA”

เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน

เพราะวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาContinue reading “เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน”

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิด 2 ช่องทางให้สมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณคืนได้แล้ว

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนContinue reading “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิด 2 ช่องทางให้สมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณคืนได้แล้ว”

หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

ก.ค.ศ. ได้นำผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากนักวิชาการและผContinue reading “หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ”

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรรถนะอยู่ที่ตัวนักเรียน

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรContinue reading “วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรรถนะอยู่ที่ตัวนักเรียน”

10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)

ถอดความจากการฟัง live  พบ 10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะแContinue reading “10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)”

“เกษียณให้เกษม” กับเงิน กบข. และสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในเงิน กบข.

ข้อดีและสิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาทำงาน “รับราชการ” ซึ่งนอกเContinue reading ““เกษียณให้เกษม” กับเงิน กบข. และสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในเงิน กบข.”

คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ แContinue reading “คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)”

ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้”

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Continue reading “ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA”

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ(กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัตContinue reading “ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ(กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน”

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ย้ำอีกครั้งข้าราชการทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ออกมาย้ำอีกครั้ง&nbspContinue reading “ย้ำอีกครั้งข้าราชการทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญ”

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการContinue reading “เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”