‘ตรีนุช’ เปิดตัวระบบ HRMS-DPA ของ ว.PA หวังลดภาระ ช่วยดึงครูกลับห้องเรียน

วันที่ 30 มีนาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทContinue reading “‘ตรีนุช’ เปิดตัวระบบ HRMS-DPA ของ ว.PA หวังลดภาระ ช่วยดึงครูกลับห้องเรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ เอาจริง เกี่ยวกับการลดเอกสารเพื่อขอวิทยฐานะ ลั่นคืนครูให้ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.65

ลังกระดาษ – กล่องพลาสติกกองใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยูContinue reading “กระทรวงศึกษาธิการ เอาจริง เกี่ยวกับการลดเอกสารเพื่อขอวิทยฐานะ ลั่นคืนครูให้ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.65”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

เลขาธิการ ก.ค.ศ. นำทีมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA”

“ตรีนุช” มอบนโยบายขับเคลื่อนเกณฑ์ PA เน้นปรับวิธีการเรียนการสอนและเล็งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รContinue reading ““ตรีนุช” มอบนโยบายขับเคลื่อนเกณฑ์ PA เน้นปรับวิธีการเรียนการสอนและเล็งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

(11 มกราคม 2565) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการขอมีเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการติดตามผลการContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการขอมีเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติ”

ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ PA ส่งท้ายปี 2564

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้มอบหมายContinue reading “ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ PA ส่งท้ายปี 2564”

“ตรีนุช”ปลื้มหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) น่าพอใจ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น.ส.Continue reading ““ตรีนุช”ปลื้มหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) น่าพอใจ”

การปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ, เป็นวิทยากรให้คContinue reading “การปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ว่า PA ลดเอกสารจริง

รศ.ดร. สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้ยื่นContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ว่า PA ลดเอกสารจริง”

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, วิทยากร วันที่ 1 ธ.คContinue reading “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ข้าราชการและผู้รับบำนาญ อย่าละเลยการใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงมีในราชการ

พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, แสดงความจงรักภักดีต่Continue reading “ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)”

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, การยกย่องเชิดชูเกียรContinue reading “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564”