ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เContinue reading “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563”

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เผยแพร่ประกาContinue reading “จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565”

สพฐ.ให้นำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และหนังสือสัมมทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีนโยบายให้Continue reading “สพฐ.ให้นำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และหนังสือสัมมทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา”

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างContinue reading “โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์”

ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..” ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของครูฯ

กลายเป็นข้อกังวลใจให้กับครูทั่วประเทศอย่างมาก ว่า “ร่างContinue reading “ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..” ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของครูฯ”

กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือกContinue reading “กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H”

ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรContinue reading “ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Continue reading “Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565”

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาContinue reading “นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม 11 จังหวัดรวมเป็น 19 จังหวัด

-คณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2565) ได้มีมติประกาศกำหนดจังContinue reading “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม 11 จังหวัดรวมเป็น 19 จังหวัด”

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงContinue reading “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้เContinue reading “มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมกContinue reading “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding

คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐ  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีContinue reading “คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบContinue reading “ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565”