กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2571)

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกา […]

นโยบายและจุดเน้น นโยบายระยะเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

สพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐและเงินรายได้สถานศึกษา

สพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล […]

เลขาธิการ กพฐ.เตรียมเสนอน ก.ค.ศ.พิจารณาเพิ่มทางเลือกรูปแบบการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ […]

เงินเดือนข้าราชการคืออะไร ปรับเงินเดือนข้าราชการครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ การปรับเงินเดือนครั้งใหม่จะเกิดขึ้นไหม

เงินเดือนข้าราชการ คืออะไร เงินเดือนข้าราชการ คือ เงินเ […]

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด […]