ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าทContinue reading “ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563”

รู้จัก Cognitive flexibility ทักษะเพื่อโลกในยุคใหม่

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทำความContinue reading “รู้จัก Cognitive flexibility ทักษะเพื่อโลกในยุคใหม่”

10 สมรรถนะจำเป็นต่อการทำงานต้องมีในอนาคต

เออาร์ไอพี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการ&nbspContinue reading “10 สมรรถนะจำเป็นต่อการทำงานต้องมีในอนาคต”

ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับปี 2021

ทุกวันนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกองคContinue reading “ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับปี 2021”

5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผContinue reading “5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.”

Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ร่วมงานเสวนางานนึง ที่มีContinue reading “Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย”

ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และแรงสลับซับซ้อน ถ้าหากContinue reading “ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World”

ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองContinue reading “ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ”