จี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.การศึกษา หลังจ่อเข้าสภาฯแนะยกร่างใหม่

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู (คContinue reading “จี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.การศึกษา หลังจ่อเข้าสภาฯแนะยกร่างใหม่”

การเรียนแบบท่องจำ หรือ Rote Learning ยังสำคัญ

ครูคิดว่าสอนให้นักเรียนท่องจำนั้นไม่ดี สอนให้เข้าใจจะดีContinue reading “การเรียนแบบท่องจำ หรือ Rote Learning ยังสำคัญ”

ความแตกต่างระหว่างความรู้และความเข้าใจ

ความรู้แตกต่างจากความเข้าใจ ลำพังเพียงแค่รู้ไม่ได้Continue reading “ความแตกต่างระหว่างความรู้และความเข้าใจ”

สารสำคัญ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าทContinue reading “ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563”

รู้จัก Cognitive flexibility ทักษะเพื่อโลกในยุคใหม่

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทำความContinue reading “รู้จัก Cognitive flexibility ทักษะเพื่อโลกในยุคใหม่”

10 สมรรถนะจำเป็นต่อการทำงานต้องมีในอนาคต

เออาร์ไอพี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการ&nbspContinue reading “10 สมรรถนะจำเป็นต่อการทำงานต้องมีในอนาคต”

ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับปี 2021

ทุกวันนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกองคContinue reading “ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับปี 2021”

5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผContinue reading “5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.”

Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ร่วมงานเสวนางานนึง ที่มีContinue reading “Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย”

ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และแรงสลับซับซ้อน ถ้าหากContinue reading “ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World”

ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองContinue reading “ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ”