5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผContinue reading “5 วิธีการสอนที่เหมาะกับยุคโควิด จากการถอดบทเรียนโดย สมศ.”

Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ร่วมงานเสวนางานนึง ที่มีContinue reading “Employability ทักษะที่ควรสอนในชั้นเรียนของไทย”

ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และแรงสลับซับซ้อน ถ้าหากContinue reading “ผู้บริหารการศึกษาหรือ ผู้นำในยุค VUCA World”

ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองContinue reading “ผลสำรวจพบเด็กเสี่ยงป่วยจากเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ”