สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุค 5.0 จากเวทีการContinue reading “สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง ได้เผยแพร่ประกาContinue reading “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”

สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(ผู้เกษียณอายุราชการ)

สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(Continue reading “สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(ผู้เกษียณอายุราชการ)”

10 ประเทศที่สามารถจัดการศึกษาได้ดีที่สุดของโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

คณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นContinue reading “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา”

ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

งบข้าราชการ นับถอยหลังไม่เกิน 10 ปี แนวโน้มงบประมาณเงินContinue reading “ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ”

ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบการศึกษาไทย คือ หนึ่งในระบบการศึกษาที่ล้มเหลวที่สุดContinue reading “ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

บทเรียนเรื่องเกษียณสำหรับคนที่ยังไม่เกษียณ

สังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) แContinue reading “บทเรียนเรื่องเกษียณสำหรับคนที่ยังไม่เกษียณ”

สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ของ สภาผู้แทนราษฎร

สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณContinue reading “สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ของ สภาผู้แทนราษฎร”

ศธภ.,ศธจ. การทับซ้อนของอำนาจบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

บทความโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ‘วิษณุ&#Continue reading “ศธภ.,ศธจ. การทับซ้อนของอำนาจบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

7 สิ่งในอนาคตที่อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล หลังยุค Covid-19 จากทัศนะของ Bill Gates

#การศึกษาจะปรับตัวอย่างไร อย่างน้อยหน่วยงานต้องไปโฟกัสแContinue reading “7 สิ่งในอนาคตที่อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล หลังยุค Covid-19 จากทัศนะของ Bill Gates”

ใครทำลายระบบการศึกษาประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬContinue reading “ใครทำลายระบบการศึกษาประเทศไทย”

8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 วิสัยทัศน์ ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี

9 พ.ค. 2565 – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ นContinue reading “8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 วิสัยทัศน์ ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี”

150 Application เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่บรรดากูรูอยากบอก

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ลงใน facebook ว่าเมื่อวันที่&nbContinue reading “150 Application เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่บรรดากูรูอยากบอก”

Transferable skills สกิลจำเป็นที่ไม่มีสอน แต่บริษัทต้องการ

สำหรับเด็กจบใหม่ที่กำลังจะหางานในยุค 4.0 นี้ นอกจากความContinue reading “Transferable skills สกิลจำเป็นที่ไม่มีสอน แต่บริษัทต้องการ”