สมศ.ชวนสถานศึกษาร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้วย “โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้”

วันที่ 18 ส.ค.66 ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำContinue reading “สมศ.ชวนสถานศึกษาร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้วย “โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้””

“สมศ.” เตรียมประชุมสร้างความเข้าใจสถานศึกษานำร่อง จำนวน 42 แห่งในทุกระดับเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.Continue reading ““สมศ.” เตรียมประชุมสร้างความเข้าใจสถานศึกษานำร่อง จำนวน 42 แห่งในทุกระดับเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก”

อนาคตการศึกษาไทย อยากเห็นเด็กที่คิดแตกต่าง ตามทัศนะของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยContinue reading “อนาคตการศึกษาไทย อยากเห็นเด็กที่คิดแตกต่าง ตามทัศนะของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์”

มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายการศึกษาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกContinue reading “มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายการศึกษาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ยกเครื่องการศึกษาไทย ต้องมองให้ครบทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง (ทัศนะ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์)

“ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทContinue reading “ยกเครื่องการศึกษาไทย ต้องมองให้ครบทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง (ทัศนะ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์)”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ชูแนวคิดปรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปContinue reading “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ชูแนวคิดปรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ปรับโฉมประเมินภายนอกสถานศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล

เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 สมศ. ภายใต้แนวคิด “2 ทContinue reading “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ปรับโฉมประเมินภายนอกสถานศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล”

วิเคราะห์ระบบการศึกษา 5 ประเทศ มุมมอง‘ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช’

24 พฤษภาคม 2566 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช วิเคราะห์ระบบการศึกษContinue reading “วิเคราะห์ระบบการศึกษา 5 ประเทศ มุมมอง‘ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช’”

เลือกตั้ง ; จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย จากทัศนะ ดร.สิริกร มณีรินทร์

ความตกต่ำของการศึกษาไทยเป็นเรื่องที่ทราบกันทั่วไปหลายสิContinue reading “เลือกตั้ง ; จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย จากทัศนะ ดร.สิริกร มณีรินทร์”

สกศ. ลงพื้นที่ถกเข้มการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้

วันนี้ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสContinue reading “สกศ. ลงพื้นที่ถกเข้มการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้”

กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยContinue reading “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

16 ความคิดเพื่อชีวิตคนไทย: สิ่งที่เป็น ปัญหาที่เห็น และประเด็นชวนคิด

บทความพิเศษ จากผู้นำความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในสังคมไทย เกContinue reading “16 ความคิดเพื่อชีวิตคนไทย: สิ่งที่เป็น ปัญหาที่เห็น และประเด็นชวนคิด”

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา

คำว่า”ปฎิรูปการศึกษา”เป็นเรื่องที่พูดกันมาหContinue reading “ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา”

ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?

และแล้ว เราก็ก้าวมาสู่ปี ค.ศ. 2023 ด้วยกันจนได้ เท่ากับContinue reading “ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?”

กองทุนโลกเพื่อการศึกษาฯแถลง เด็ก 222 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉContinue reading “กองทุนโลกเพื่อการศึกษาฯแถลง เด็ก 222 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านการศึกษา”