เส้นทางการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพครูในประเทศไทย (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)

ครู คือ บุคคลตั้งต้นคุณภาพการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษาไContinue reading “เส้นทางการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพครูในประเทศไทย (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)”

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา

คำว่า”ปฎิรูปการศึกษา”เป็นเรื่องที่พูดกันมาหContinue reading “ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา”

ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?

และแล้ว เราก็ก้าวมาสู่ปี ค.ศ. 2023 ด้วยกันจนได้ เท่ากับContinue reading “ผ่านมาแล้ว 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยก้าวไป 4.0 แล้วหรือยัง?”

กองทุนโลกเพื่อการศึกษาฯแถลง เด็ก 222 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉContinue reading “กองทุนโลกเพื่อการศึกษาฯแถลง เด็ก 222 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านการศึกษา”

บิล เกตส์ เชื่อว่าโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกที่ดีกว่าทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ใช้เวลาส่วนContinue reading “บิล เกตส์ เชื่อว่าโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกที่ดีกว่าทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์”

โศกนาฎกรรม ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ภายในครอบครัวหลายครอบครัว

โศกนาฎกรรมเงียบ ค่อนข้างยาว แต่น่าสนใจมาก มีโศกนาฎกรรม Continue reading “โศกนาฎกรรม ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ภายในครอบครัวหลายครอบครัว”

โอกาสทางนวัตกรรมในยุคความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอันต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญปาฐกถา “Innovation Opportunities in Continue reading “โอกาสทางนวัตกรรมในยุคความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอันต่อเนื่อง”

กางข้อเรียกร้อง ‘เครือข่ายครูไทย’ ค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ’

หมายเหตุ…เนื่องในโอกาส “วันครู” 16 มกราคม 2566 เครือข่าContinue reading “กางข้อเรียกร้อง ‘เครือข่ายครูไทย’ ค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ’”

“3 ปรับ” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนยุคใหม่

ในงานเสวนา TDRI Annual Public Virtual Conference 2022 “Continue reading ““3 ปรับ” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนยุคใหม่”

ยุคทองของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีต้องมา (“มติชนมติครู” ผศ.ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร)

ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อContinue reading “ยุคทองของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีต้องมา (“มติชนมติครู” ผศ.ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร)”

ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ” ลิดรอนครูฯ

ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ&Continue reading “ค.อ.ท. แถลงการณ์ ชี้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ” ลิดรอนครูฯ”

สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุค 5.0 จากเวทีการContinue reading “สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง ได้เผยแพร่ประกาContinue reading “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”

สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(ผู้เกษียณอายุราชการ)

สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(Continue reading “สมุดพกเตือนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ(ผู้เกษียณอายุราชการ)”

10 ประเทศที่สามารถจัดการศึกษาได้ดีที่สุดของโลก