แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อContinue reading “แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร”

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราContinue reading “พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้”

เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวContinue reading “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  #คContinue reading “คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิContinue reading “มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด”

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ไหม?

ใครมีอำนาจนัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  สถานี กContinue reading “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ไหม?”

อำนาจหน้าที่และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

1.อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางกาContinue reading “อำนาจหน้าที่และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภContinue reading “สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565”

ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้

๑.แหล่งรวมระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหมาย (สำนักงาน ก.ค.ศ.)Continue reading “ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้”

องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

๑.ที่มา (ใหม่) ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา    โดย มาContinue reading “องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา”

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา

อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 1.อํานาContinue reading “อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา”

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน

การคืน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและอำนาจการบรรจุแต่งตัContinue reading “คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน”

ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)

๑.นิยามและที่มา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  อ.กContinue reading “ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)”