“ตรีนุช”ปลื้มหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) น่าพอใจ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น.ส.Continue reading ““ตรีนุช”ปลื้มหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) น่าพอใจ”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ว่า PA ลดเอกสารจริง

รศ.ดร. สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้ยื่นContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ว่า PA ลดเอกสารจริง”

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่น ว PA เรามาดูกัContinue reading “รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA”

เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน

เพราะวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาContinue reading “เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน”

หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

  ก.ค.ศ. ได้นำผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากนักวิชาContinue reading “หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ”

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรรถนะอยู่ที่ตัวนักเรียน

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรContinue reading “วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานขอซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรรถนะอยู่ที่ตัวนักเรียน”

10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)

ถอดความจากการฟัง live  พบ 10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะแบบใหมContinue reading “10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)”

คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ แContinue reading “คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)”

ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้”

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Continue reading “ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA”

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการContinue reading “เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อขอลดเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.กำหนดเงื่อนไขdการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือกาContinue reading “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อขอลดเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะContinue reading “แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน”

วิทยฐานะเกณฑ์พัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ; ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องไล่ล่าเพื่อหาโล่หรือรางวัล

หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้Continue reading “วิทยฐานะเกณฑ์พัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ; ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องไล่ล่าเพื่อหาโล่หรือรางวัล”

การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ารContinue reading “การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)”