10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)

ถอดความจากการฟัง live  พบ 10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะแบบใหมContinue reading “10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)”

คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ แContinue reading “คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ(PA)”

ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้”

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Continue reading “ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติการขอวิทยฐานะเกณฑ์ PA”

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการContinue reading “เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อขอลดเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.กำหนดเงื่อนไขdการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือกาContinue reading “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อขอลดเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะContinue reading “แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน”

วิทยฐานะเกณฑ์พัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ; ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องไล่ล่าเพื่อหาโล่หรือรางวัล

หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้Continue reading “วิทยฐานะเกณฑ์พัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ; ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องไล่ล่าเพื่อหาโล่หรือรางวัล”

การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ารContinue reading “การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)”

ผลการประเมินงานตามข้อตกลงพัฒนางานกับการคงอยู่ของวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชกาContinue reading “ผลการประเมินงานตามข้อตกลงพัฒนางานกับการคงอยู่ของวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ศธ.ขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการใช้ระบบ Cloud เพื่อให้บริContinue reading “ศธ.ขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)”

สมรรถะตามตำแหน่งและผลลัพธ์ที่คาดหวัง : การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯด้วยการทำข้อตกลงพัฒนางาน(PA)

จากหลักการและเหตุผลของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งContinue reading “สมรรถะตามตำแหน่งและผลลัพธ์ที่คาดหวัง : การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯด้วยการทำข้อตกลงพัฒนางาน(PA)”

เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารการศึกษา(เขตพื้นที่การศึกษา)

ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้อำนวยการสำนัContinue reading “เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารการศึกษา(เขตพื้นที่การศึกษา)”

เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์ต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้ตรงกับContinue reading “เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์”

รวมคำถามคำตอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA (1)

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดช่องทางออนไลน์ตอบคำถามข้าราชการครูแContinue reading “รวมคำถามคำตอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA (1)”